PRODUKTER

Private


Behandlingen består af:

 • Indledende samtale med speciallæge i psykiatri
 • Instruktion i brugen af udstyret til hjemmebehandling
 • Hjemmebehandling 30 minutter hver dag, i 8 uger
 • Kontinuerlig kontakt med behandlingsansvarlig speciallæge i psykiatri og sygeplejerske
 • Afsluttende samtale med speciallæge i psykiatri
 • Udarbejdelse og fremsendelse af epikrise til egen læge
 • Evt. kontakt og konference med egen læge under behandlingsforløbet

Behandlingen startes op i vores klinik på Frederiksberg, eller i en af vores samarbejdsparter Empanos klinikker.

Der faktureres ved behandlingsstart.


Sundhedsforsikring


Behandlingen består af:

 • Indledende samtale med speciallæge i psykiatri
 • Instruktion i brugen af udstyret til hjemmebehandling
 • Hjemmebehandling 30 minutter hver dag, i 8 uger
 • Kontinuerlig kontakt med behandlingsansvarlig speciallæge i psykiatri og sygeplejerske
 • Afsluttende samtale med speciallæge i psykiatri
 • Udarbejdelse og fremsendelse af epikrise til egen læge
 • Evt. kontakt og konference med egen læge under behandlingsforløbet

Behandlingen startes op i vores klinik på Frederiksberg, eller i en af vores samarbejdsparter Empanos klinikker.

Der kan tilkøbes et hjemmebehandlingsmodul, hvor sygeplejersken kommer hjem til patienten og behandler i hjemmet.

Der faktureres efter aftale.


Kommune


Behandlingen består af:

 • Indledende samtale med speciallæge i psykiatri
 • Instruktion i brugen af udstyret til hjemmebehandling
 • Hjemmebehandling 30 minutter hver dag, i 8 uger
 • Kontinuerlig kontakt med behandlingsansvarlig speciallæge i psykiatri og sygeplejerske
 • Afsluttende samtale med speciallæge i psykiatri
 • Udarbejdelse og fremsendelse af epikrise til egen læge
 • Evt. kontakt og konference med egen læge under behandlingsforløbet

Behandlingen startes op i vores klinik på Frederiksberg, eller i en af vores samarbejdsparter Empanos klinikker.

Der kan tilkøbes et hjemmebehandlingsmodul, hvor sygeplejersken kommer hjem til patienten og behandler i hjemmet.

Der kan tilkøbes et socialrådgiver modul, med 5 konsultationer hos socialrådgiver, udarbejdelse af plan for fastholdelse/tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Der faktureres efter aftale.Velkommen til Danmarks
første T-PEMF klinik, ny
behandlingsmetode til
refraktær depression.

Copyright 2018 t-pemfklinikken.dk. All rights reserved.