DEPRESSION

Danmarks eneste T-PEMF klinik


I Danmark oplever 200.000-300.000 patienter årligt at have en depression, og hver tredje patient oplever ingen effekt af klassisk antidepressiv medicin. Velkommen til Danmarks første T-PEMF klinik, effektiv og mild behandlingsmetode til refraktær/svær depression.

Vi samarbejder med Empano, hvor T-PEMF behandlingen også kan opstartes. Empano som er en speciallægeklinik, har klinikker i Ålborg, Århus, Odense, Holbæk og København.


3-5 % af den danske befolkning lider af depression

Forekomsten af depressioner er øget de sidste årtier, specielt de lettere og moderate. Man regner med, at 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd får en behandlingskrævende depression i løbet af livet.

Se mere her

Behandlingsmuligheder

Hvilken behandling findes der?

Ikke-medicinsk behandling er vigtig (samtaleterapi), uanset depressionens sværhedsgrad. Ved let depression er der ikke grundlag for medicinsk behandling. Støttende samtaler, samtaleterapi eller psykoterapi anbefales som behandling til personer med let og moderat depression. Fysisk træning kan bruges i kombination med den gængse behandling (Sundhedsstyrelsen 2016). Ved moderat til svær depression kan der være indikation for medicinsk behandling (Sundhedsstyrelsen 2014), evt. i kombination med psykoterapi (Sundhedsstyrelsen 2016).

T-PEMF behandling er mulighed når du har prøvet 2 typer af behandling som ikke giver et tilfredsstillende resultat. T-PEMF behandling kan tillægges den medicinske behandling hos patienter som ikke har optimal effekt af medicinen.

Der findes forskellige former for psykologisk behandling, der har vist sig virksom over for depressioner. Det drejer sig fx om kognitiv terapi, problemløsningsterapi og interpersonel terapi (Sundhedsstyrelsen 2016). Meta-kognitiv terapi er en nyere terapiform, som også har vist sig effektiv over for depressioner (Normann et al 2014).Velkommen til Danmarks
første T-PEMF klinik, ny
behandlingsmetode til
refraktær depression.

Facebook:TPemfklinikkenInstagram:TPemfklinikken

Copyright 2018 t-pemfklinikken.dk. All rights reserved.