NY BEHANDLINGSMETODE
TIL REFRAKTÆR DEPRESSION
KONTAKT

Forsikringsselskaber – Private – Kommuner


LÆS MERE

Velkommen til Danmarks
første T-PEMF klinik, ny
behandlingsmetode til
refraktær depression.

Copyright 2018 t-pemfklinikken.dk. All rights reserved.